Commitee Members

કારોબારી સભ્યો

નંબર

નામ

હોદ્દો

મો. નંબર

મો.શરીફ હાજી નૂરમોહંમદ મેમણ

પ્રમુખ

૯૮૨૫૦૧૩૬૮૬

મો.હનીફભાઇ અ.કાદરભાઇ અલાણા

ઉપ પ્રમુખ

૯૩૨૭૦૧૯૭૭૮

અ. સત્તર સુલેમાનભાઈ લોહિયા

ઉપ પ્રમુખ

૯૯૦૪૬૮૮૭૮૬

મોહંમદઅયાઝ મોહંમદહારુન ખીમાણી

ઓન. જ. સેક્રેટરી

૯૩૭૪૦૨૨૪૫૫

મો. ઇકબાલભાઇ અ. રહીમભાઈ લોયા

ઓન. જો. સેક્રેટરી

૯૯૭૮૦૬૫૬૫૬

અ.કાદરભાઈ હબીબભાઇ આરબીયાની

ઓન. જો. સેક્રેટરી

૯૮૨૪૩૪૦૬૬૧

આરીફભાઇ હાજી હારૂનભાઇ પાંચા

ઓન. ટ્રેઝરર

૯૪૨૬૦૮૮૭૮૬

અ.રઝાકભાઈ હાજીભાઈ પરિયાની

ચેરમેન  ફૈસલા કમીટી

૯૮૯૮૦૫૩૪૧૭

મો. સલીમભાઇ રઝાકભાઈ મૂસાની

ચેરમેન આર્થિક સહાય કમીટી

૯૮૨૪૫૪૭૫૦૫

૧૦

શાહીદભાઈ રઝાકભાઈ એમદાની

ચેરમેન લવાજમ કમીટી

૯૮૨૪૪૩૮૭૮૬

અ. મજીદભાઈ હાજી અ. રઝાકભાઈ નૂરાની

ચેરમેન ફંડરેઝિંગ કમીટી

૯૮૨૪૦૧૯૬૪૪

ફિરોઝભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ ગલઢેરા

ચેરમેન હોલ કમીટી

૯૮૨૫૦૮૪૩૮૬

આરીફભાઇ હાજી યુનુસભાઇ લોહિયા

ચેરમેન સ્પોર્ટ્સ કમીટી

૯૮૨૪૫૪૨૩૭૪

સલમાન સલીમભાઇ નાથાણી

ચેરમેન એજ્યુકેશન કમીટી

૮૯૮૦૩૪૭૭૫૨

૧૫

સોહીલભાઈ અલારખભાઇ સુરતી

ચેરમેન ઓફિસ એડમીન

૯૭૧૨૯૦૫૬૯૬

૧૬

સોબાન હારુનભાઈ હુણાની

ચેરમેન બ્રોડ કાસ્ટીંગ

૮૪૦૧૨૪૩૨૪૧

૧૭

ઉસ્માનગનીભાઈ મોહંમદભાઈ અલાણા

કારોબારી સભ્યો

૯૮૨૪૧૨૧૮૬૧

૧૮

મોહંમદભાઈ વલીમોહંમદભાઈ ખેરડીયા

કારોબારી સભ્યો

૯૯૨૪૧૬૬૧૧૪

૧૯

સાજીદભાઈ હાજી યુનુસભાઇ વિંધાણી

કારોબારી સભ્યો

૯૮૯૮૦૨૬૫૫૫

૨૦

મોં. તૌફીક અ. કાદર અલાણા

કારોબારી સભ્યો

૯૮૯૮૦૨૬૫૫૫

૨૧

મો. ફારૂકભાઈ હાજી ઇસ્માઇલભાઈ મલ્લા

કારોબારી સભ્યો

૯૩૭૪૭૪૨૦૦૫

૨૨

આસિફભાઇ અલ્લારખભાઇ લાકડીયા

કારોબારી સભ્યો

૯૯૨૪૨૪૩૩૨૨

૨૩

મો. હનીફભાઇ હાજી અ. રઝાકભાઈ પોપટિયા

કારોબારી સભ્યો

૯૪૨૮૬૦૩૫૬૦

૨૪

અસ્ફાકભાઈ રઝાકભાઈ લાખાણી

કારોબારી સભ્યો

૯૯૦૪૭૨૩૧૪૧

૨૫

સાકીરભાઈ ઇકબાલભાઇ લોહિયા

કારોબારી સભ્યો

૯૮૯૮૦૫૭૩૧૦

૨૬

અનીશભાઈ આરીફભાઇ નાથાણી

કારોબારી સભ્યો

૯૯૨૫૨૦૦૯૯૧

૨૭

સલીમભાઇ કરીમભાઇ આરબીયાણ

કારોબારી સભ્યો

૭૭૭૭૯૪૫૩૮૫

૨૮

હનીફભાઇ અબ્દુલ્લાભાઈ લાખાણી

કારોબારી સભ્યો

૯૮૨૪૬૦૪૪૮૯

૨૯

ઉસ્માનગની રઝાકભાઈ ગણિયાની

કારોબારી સભ્યો

૯૩૨૭૦૪૩૧૭૨

૩૦

મો. હુસેનભાઇ કાદરભાઈ એમદાની

કારોબારી સભ્યો

૯૮૨૫૦૩૭૭૮૬

૩૧

ઇલ્યાસભાઈ ગફફારભાઈ મલકાણી

કારોબારી સભ્યો

૯૮૭૯૫૪૩૨૨૧

૩૨

maao.fa#kBaa[ ]smaanaBaa[ paaMcaa

કારોબારી સભ્યો

9979942389

saaoihlaBaa[ ha#naBaa[ paaMcaa

કારોબારી સભ્યો

9624988786

૩૪

salaImaBaa[ gaffarBaa[ ravaaNaI

કારોબારી સભ્યો

9909925779

[maranaBaa[ maustaufaBaa[ KaorDIyaa

કારોબારી સભ્યો

8980106106